Τα προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον πραγματικό αριθμό εργάσιμων ημερών για επιμέρους κλάδους, στοιχεία για την εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία η εξέλιξη των δεικτών ανά κλάδο έχει ως εξής:

• υπηρεσίες ταχυδρομικών και ταχυ-μεταφορικών δραστηριοτήτων (κλάδος 53): -6,5%.

• υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων (κλάδος 58): -8,1%.

• υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (κλάδος 61): -14,9%.

• υπηρεσίες πληροφορικής (κλάδος 62): -21,8%.

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης (κλάδος 63): -5,3%.

• υπηρεσίες νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων (κλάδος 69): -6,8%.

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχείρισης (κλάδος70.2): 15,5%.

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών (κλάδος 71): -30,6%.

• υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης (κλάδος 73): -25,7%.

• υπηρεσίες άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (κλάδος 74): -42,6%.

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών με την απασχόληση (κλάδος 78): -0,4%.

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών με την παροχή προστασίας και τη διενέργεια έρευνας (κλάδος 80): -8,5%.

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού (κλάδος 81.2): -11,7%.

• υπηρεσίες διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (κλάδος 82): -15,6%.