Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, στις 18 Ιουνίου, όπως γνωστοποίησε ο ΟΔΔΗΧ.