Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε ότι η κατά 98,92% θυγατρική της εταιρία «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό κλάδο, προχώρησε σήμερα Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013, στη μεταβίβαση και εκχώρηση δικαιωμάτων της προς την εταιρία «ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.» που απορρέουν από δύο υφιστάμενες συμβάσεις της με Ιρλανδικό Όμιλο για την αποκλειστική διανομή συγκεκριμένων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων στην Ελληνική επικράτεια.

Η εν λόγω επιχειρηματική κίνηση αφορά στη σταδιακή υλοποίηση της στρατηγικής απόφασης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη απεμπλοκή του από δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στο κυρίως αντικείμενο των εργασιών του.

Το καθαρό τίμημα των εν λόγω μεταβιβάσεων και εκχωρήσεων δικαιωμάτων της MEDIHELM ανήλθε στο ποσό των 1.980.000 ευρώ.