Στα 14,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat. 

Τον Απρίλιο του 2012 το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 3,3 δισ. ευρώ ενώ το Μάρτιο είχε ανέλθει σε 22,5 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές σε ετήσια βάση υποχώρησαν 0,8% ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 0,5%. 

Σε επίπεδο Ε.Ε. το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 9,2 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 13,4 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012 και πλεονάσματος 15,9 δισ. ευρώ το Μάρτιο. Οι εξαγωγές της Ε.Ε. σημείωσαν πτώση 0,2% ενώ οι εισαγωγές ήταν σταθερές.