Στην κατηγορία «Β1» κατατάσσει προσωρινά τις ομολογίες της Intralot ο διεθνής οίκος Moody's, χαρακτηρίζοντας τις προοπτικές της εταιρείας συστημάτων τυχερών παιχνιδιών σταθερές.

Η αξιολόγηση αφορά τις 5ετείς ομολογίες ύψους 300 εκατ. ευρώ που αναμένεται να εκδώσει η Intralot για την επαναγορά χρέους και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

Όπως αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση της Moody's, η προσωρινή αξιολόγηση των ομολογιών που θα εκδοθούν αντανακλά κυρίως την ηγετική θέση της Intralot στην παγκόσμια αγορά, τις διαφοροποιημένες δραστηριότητές της σε 36 χώρες και την προβλεψιμότητα των μελλοντικών πηγών εσόδων δεδομένου του μεγάλου αριθμού των μακροπρόθεσμων συμβολαίων που έχει υπογράψει.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι με την επιβεβαίωση της κεφαλαιακής δομής και την οριστικοποίηση της αξιολόγησης «θα ανέμενε να δώσει αξιολόγηση για πιθανότητα χρεωκοπίας (B1-PD)» στην Intralot.

H Moody's δίνει προσωρινές αξιολογήσεις ομολογίες και άλλα εργαλεία δανεισμού πριν την τελική έκδοσή τους. Η προσωρινή αξιολόγηση μπορεί να διαφέρει από την τελική.