Οι ηγέτες της Ομάδας των Οκτώ (G8) δεσμεύτηκαν να τεθεί σε εφαρμογή η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών «για να καταπολεμηθεί η μάστιγα της φοροδιαφυγής» σε μια «δήλωση του Λοχ Ερν», η οποία δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής που πραγματοποιούν στην Βόρεια Ιρλανδία.

«Οι φορολογικές αρχές σε όλον τον κόσμο θα πρέπει να ανταλλάσσουν αυτομάτως πληροφορίες για την καταπολέμηση της μάστιγας της φοροδιαφυγής», επισημαίνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην δήλωση αυτή που εξέδωσαν λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συνόδου τους.

Η δήλωση είναι ξεχωριστή από το τελικό ανακοινωθέν, το οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς τις δεσμεύσεις των χωρών.

«Οι εταιρείες οφείλουν να γνωρίζουν ποιος είναι πραγματικά ο κάτοχός τους και οι φορολογικές αρχές και οι αρχές που είναι αρμόδιες για να επιβάλουν τον σεβασμό του νόμου οφείλουν να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν αυτές τις πληροφορίες εύκολα», επισημαίνουν επίσης οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της G8.

Αυτό στρέφεται κατά των εταιρειών-βιτρινών και άλλων κοινοπραξιών που επιτρέπουν να αποκρύπτουν οι πραγματικοί δικαιούχοι τοποθετήσεις σε υπεράκτιες.

Σύμφωνα με την G8, «τα κράτη οφείλουν να τροποποιήσουν τους κανονισμούς τους που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μεταφέρουν τα κέρδη τους από την μία χώρα στην άλλη για να γλιτώσουν από την φορολογία και οι πολυεθνικές οφείλουν να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές ποιους φόρους πληρώνουν και πού».

Το μέτρο αυτό για διαφάνεια αναμένεται να βρει εφαρμογή ιδιαίτερα στον τομέα της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Οι επιχειρήσεις «θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν τα ποσά που καταβάλλουν στην κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις οφείλουν να δημοσιοποιήσουν τα εισοδήματά τους που προέρχονται από τις εταιρείες αυτές», καταλήγουν οι ηγέτες της G8.