Για την ολοκλήρωση των εργασιών της υποχρωτικής εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών από την P&P Water Holdings, τις οποίες δεν απέκτησε μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 18 Φεβρουαρίου 2013, ενημερώθηκε η διοίκηση της εισηγμένη εταιρείας Eurodrip από την εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε εγκρίνει το από 16 Μαίου 2013 αίτημα της P&P Water Holdingsγια την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006 στις 22 Μαίου 2013.

Το δικαίωμα εξαγοράς αφορούσε 668.908 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας οι οποίες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 3461/2006 καταχωρήθηκαν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων με νέο κάτοχο την P&P Water Holdings.