Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ορισμένες επενδυτικές τακτικές όσον αφορά την σύνθεση και διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου μετοχών.

Κέρδισε και άσε και τους άλλους να κερδίζουν. Η επιλογή αυτή συνιστά στον επενδυτή να ρευστοποιεί τις μετοχές εκείνες που σε σύντομο χρονικό διάστημα του έχουν ήδη εξασφαλίσει σημαντικό κέρδος. Π.χ μέσα σε 2 μήνες έχετε εξασφαλίσει από τις μετοχές που αγοράσατε κέρδος 30%, τις πουλάτε, ανεξάρτητα αν υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες η τιμή τους να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον. Πρόκειται για μια συντηρητική επιλογή που συνιστάται όμως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων και ασταθούς οικονομικού κλίματος. Το πλεονέκτημά της είναι ότι περιορίζετε τον κίνδυνο εξασφαλίζοντας μια ικανοποιητική απόδοση, το μειονέκτημά της είναι ότι αρκετές φορές σας στερεί την δυνατότητα να καρπωθούμε επιπλέον κέρδη. Καθοριστικός παράγοντας είναι η αντίληψη που έχουμε για την περαιτέρω εξέλιξη της αγοράς.

Πούλα στην είδηση. Αρκετές φορές η τιμής κάποιας μετοχής αυξάνεται εξ’ αιτίας της προσδοκίας ότι κάποιο επενδυτικό γεγονός θα συμβεί, που αν τελικά γίνει, αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη μιας εταιρίας ή μιας ομάδας εταιριών του κλάδου. Η άνοδος της τιμής οφείλεται στο ότι η αγορά προεξοφλεί τα οφέλη που θα προκύψουν από το εν λόγω γεγονός. Πρόσφατο παράδειγμα η ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών, γεγονός που ωθούσε για ένα μήνα περίπου όλες οι μετοχές των τραπεζών του Χρηματιστηρίου να ανεβαίνουν σαν τρελές. Με τον τρόπο αυτό ο επενδυτής εξασφαλίζει το κέρδος που προέκυψε από την αναγγελία της είδησης, αποφεύγει μελλοντικές παλινωδίες αποφάσεων όσον αφορά την εξέλιξη του γεγονότος. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι κανείς στερείται αρκετές φορές τη δυνατότητα – αν τα πράγματα πάνε καλά- να επιτύχει επιπλέον κέρδη. Καθοριστικός παράγοντας για την εφαρμογής αυτής της τακτικής είναι η σύγκριση της «πραγματικής» τιμής της μετοχής σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της.

Μην πας μαζί με το κοπάδι- η θεωρία της αντίθετης γνώμης. Η επενδυτική αυτή επιλογή θεωρεί ότι το ευρύ κοινό παρασύρεται από το χρηματιστηριακό κλίμα που επικρατεί, αγοράζοντας μετοχές όταν το χρηματιστήριο καλπάζει και ρευστοποιώντας μετοχές όταν το χρηματιστήριο πέφτει. Σύμφωνα με αυτή την επιλογή, όποιος δρα με διαφορετικό τρόπο από το ευρύ επενδυτικό κοινό, εφαρμόζει την συνταγή του κέρδους που λέει «πούλα ακριβά και αγόραζε φτηνά». Υπάρχουν όμως φορές στις οποίες η επιλογή του επενδυτή να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική από αυτή του ευρέως επενδυτικού κοινού τον οδηγεί σε σημαντικές ζημιές ή σε πολύ μικρότερα κέρδη.

Πούλα τη μετοχή που δεν θα αγόραζες. Αρκετές φορές παρατηρώντας την αποτίμηση μιας μετοχής που έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας, σε σχέση με την τιμή που την αγοράσαμε, βλέπουμε ότι η τιμή της είναι κατά πολύ αυξημένη. Τότε αναλογιζόμενοι την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης της τιμής της, κάνουμε αυτόματα την σκέψη , αν τώρα θέλαμε να αγοράσουμε αυτή την μετοχή, σε αυτή την τιμή θα το κάναμε? Αν όχι, τότε αυτός είναι ένας ισχυρός λόγος να αποφασίσουμε να την πουλήσουμε.

Αποφυγή αγοράς μιας μετοχής μετά από μεγάλη άνοδο ή από μεγάλη πτώση της τιμής της. Σε περίπτωση απότομης και σημαντικής ανόδου της τιμής της μετοχής, ακολουθεί αυτή την τακτική (δεν αγοράζουμε) διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλοί άλλοι έχουν αγοράσει την εν λόγω μετοχή σε χαμηλότερες τιμές, άρα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιήσουν τη θέση τους με συνέπεια να πέσει η τιμή της. Σε περίπτωση μεγάλης πτώσης της τιμής της μετοχής, επόμενο είναι να έχει δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα, άρα η αγορά θα πρέπει να «χωνέψει» για ένα χρονικό διάστημα μέχρι το επενδυτικό κοινό αποφασίσει ξανά να τοποθετηθεί σε αυτή την μετοχή.

Μην αγοράζεις μετοχές ακόμα και της καλύτερης εταιρίας ενός προβληματικού κλάδου. Η επιλογή αυτή, σας προτρέπει να μην αγοράζετε μετοχές εταιριών που ο κλάδος τους περνά κρίση. Αν και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η εν λόγω επιλογή έχει λογική βάση και πολλές φορές έχει αποδειχθεί σωστή, θα πρέπει να εξετάζουμε ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας και την θέση της στην αγορά. διότι στο μέλλον όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο μας, εταιρίες που προσωρινά βρίσκονται σε δεινή θέση λόγω οικονομικών συγκυριών, μπορούν να αποτελούν πρώτης τάξεως επενδυτικές ευκαιρίες.

Διαβάζοντας τα παραπάνω βλέπουμε ότι το νόμισμα πάντοτε έχει δύο όψεις. Ποτέ δεν θα είμαστε απολύτως σίγουροι για την όποια επιλογή θα ακολουθήσουμε και κατά πόσο αυτή θα αποδειχθεί σωστή στο μέλλον! Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζουμε πάντοτε την τακτική περιορισμού των ζημιών, stop loss, καθώς επίσης να έχουμε στο μυαλό μας την γενικότερη πορεία του χρηματιστηρίου (τάση). Αυτές οι δύο κύριες τακτικές θα είναι οι συνοδοιπόροι μας στο δύσκολο και ακανθώδη δρόμο βελτίωσης- μεγιστοποίησης της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου μας.

Α.Τ

*Οποιεσδήποτε απόψεις, ειδήσεις, μελέτες, αναλύσεις, τιμές, ή και κάθε άλλη πληροφορία που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται ως γενικά σχόλια για την αγορά, αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις του γράφοντος και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Τόσο το MONEYPOST.GR , όσο και ο γράφων, δεν αποδέχονται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή κέρδος που μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από την υιοθέτηση από τρίτους των απόψεων που παρατίθενται.