Η Mevaco ανακοίνωσε ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας νέο οκταμελές (8μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30η Ιουνίου 2018 , συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου και της Αθηνάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2. Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου και της Αικατερίνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3. Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Ανδριάνας, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου και της Χρυσούλας, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή και της Μαρίας, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και της Γεωργίας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου και της Μαρίας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

8. Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου και της Ευστρατίας, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .