Από κοινού σύμβαση με την υπηρεσία ZAKB του Γερμανικού Δημοσίου, στην περιοχή Heppenheim της Γερμανίας, για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία μονάδας διαχείρισης οικιακών οργανικών υπολειμμάτων, υπέγραψαν η θυγατρική εταιρεία της Ελλάκτωρ, ΗΛΕΚΤΩΡ, με τις κατά 100% θυγατρικές της γερμανικές εταιρείες, Herhof GmbH και Helector Germnay GmbH.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στα 10,04 εκατ. ευρώ και η παράδοση του έργου προβλέπεται, βάσει του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, τον Ιανουάριο του 2015.

Η μονάδα θα έχει δυνατότητα διαχείρισης 31.000 τόνων απορριμμάτων, ετησίως, από τα οποία θα παράγεται βιοαέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ) και εδαφο-βελτιωτικό. Η μονάδα θα κάνει χρήση τεχνολογιών αναερόβιας και αερόβιας χώνευσης.