Υπό την πίεση της τρόικας για να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στη μείωση του δημόσιου ελλείμματος, ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι παρουσίασε σήμερα ένα πρόγραμμα άνω των 200 προτάσεων, που μεταξύ άλλων προβλέπει το κλείσιμο πλεοναζόντων οργανισμών, χωρίς να δίνει πλήρη στοιχεία για το πόσες οικονομίες θα γίνουν, ή πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν.

Ο Ραχόι ανακοίνωσε πως το κεντρικό κράτος θα κλείσει τους περισσότερους από τους 4.800 χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, ενώ σε επίπεδο κυβέρνησης θα ενοποιήσει τη σύναψη συμβολαίων για παροχή ηλεκτροδότησης, υπηρεσιών καθαριότητας και τηλεφωνίας, ενώ θα κλείσει τις αλληλοεπικαλυπτόμενες ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και ανταγωνισμού.

Επίσης το σχέδιό του προτείνει την υπαγωγή του ελέγχου του εξωτερικού εμπορίου σε μία ενιαία αρχή, καθιστώντας επίσης δύσκολη τη σύσταση νέων δημοσίων οργανισμών. «Λιγότερα χαρτιά, λιγότερη γραφειοκρατία», διεμήνυσε ο Ραχόι ανακοινώνοντας το πρόγραμμα των 217 προτάσεών του.

«Το ζητούμενο είναι ένα γίνουν περισσότερα κάνοντας λιγότερα, χωρίς θυσίες στην ποιότητα», δήλωσε ο Ραχόι, προσθέτοντας πως η Ισπανία «διαθέτει μία καλή δημόσια διοίκηση, όμως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως με το πέρασμα του χρόνου έχουν εμφανισθεί φαινόμενα μείωσης της αποτελεσματικότητας, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν και πλεονασμοί στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες».

Χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, ο Ραχόι αναφέρθηκε σε δυνητικούς πλεονασμούς σε ορισμένες από τις 17 Αυτόνομες Περιοχές, όπως «μετεωρολογικές υπηρεσίες, όργανα ελέγχου της ανταγωνιστικότητας, ή εταιρείες παροχής ενέργειας».

Ο Ραχόι αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα να αντιπροσωπεύονται οι Αυτόνομες Περιοχές στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες των εκάστοτε πρεσβειών και των προξενείων.