Συνεχίζει η Fed τις αγορές κρατικών ομολόγων ύψους 85 δισ. δολ. μηνιαίως, επαναλαμβάνοντας πως είναι σε ετοιμότητα για να μειώσει ή να αυξήσει το ρυθμό αγοράς ομολόγων.

Επισημαίνει πάντως πως οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της οικονομίας και της αγοράς εργασίας έχουν μειωθεί σε σχέση με το φθινόπωρο. Ειδικότερα για την αγορά εργασίας σημειώνει πως οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί. 

Μετά τη συνεδρίασή της η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, κοντά στο μηδέν.