Πέντε νέες συμβάσεις στον χώρο των τελωνείων, συνολικής αξίας 1,755 εκατ. ευρώ, σε Λιθουανία, Σλοβενία, Λετονία, Ουγγαρία και Μάλτα ανέλαβε πρόσφατα η Intrasoft International.

«Τα τελευταία αυτά έργα επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της Intrasoft International παγκοσμίως στην ανάληψη, υλοποίηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για τα τελωνεία, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν την επιτυχή, μακρόχρονη, διεθνή δραστηριότητα της εταιρείας», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στη Λιθουανία, η εταιρεία θα υλοποιήσει ένα νέο σύστημα διαμετακόμισης (NTKS) για τα τελωνεία της χώρας και θα αναπτύξει ή τροποποιήσει τη διασύνδεση με τα υποσυστήματα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Το έργο αυτό, το οποίο είναι το 11ο e-Customs Framework έργο στον χώρο των τελωνείων που υλοποιεί η Intrasoft International παγκοσμίως, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια, με μία περίοδο εγγύησης 1 έτους και περιλαμβάνει την ανάλυση, την ανάπτυξη του συστήματος, τις διασυνδέσεις, καθώς και τις δοκιμές.

Στη Σλοβενία, τη Λετονία και την Ουγγαρία, η εταιρεία ανέλαβε τη συνέχιση της συντήρησης των υπαρχόντων συστημάτων των αντίστοιχων τελωνείων, τα οποία αναπτύχθηκαν από την ίδια τα τελευταία χρόνια.

Στη Μάλτα, η εταιρεία έχει αναλάβει τη συντήρηση ενός ευρύτερου φάσματος των τελωνειακών συστημάτων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατασκευαστεί εσωτερικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της στα τελωνεία της χώρας.