Δεκτό έκανε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα της Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική για έκδοση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν.3588/2007. 

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, ανακλήθηκε η δικαστική απόφαση βάσει της οποίας η εισηγμένη είχε κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της: 

"Η Διοίκηση της εταιρίας "Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

- Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 592/07-06-2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακλήθηκε η υπ΄ αριθμ. 329/2013 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας η εταιρία είχε κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και

- Κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 538/28-05-2013 αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου, επαναλήφθηκε εχθές 19-06-2013 η συζήτηση της από 01-10-2012 αίτησης της εταιρίας για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 και έγινε δεκτό το αίτημά της για την έκδοση προσωρινής διαταγής."