Την ανάγκη καλύτερου συντονισμού της κυβέρνησης, προκειμένου να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και τη σημασία της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησης των δύο μεγάλων συστημικών τραπεζών της χώρας, υπογραμμίζει στο Εβδομαδιαίο Δελτίο της η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank. 

«Η πιο σημαντική εξέλιξη που σημειώθηκε στην Ελλάδα στο προηγούμενο 15ήμερο ήταν η ολοκλήρωση με μεγάλη επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης των δύο μεγάλων συστημικών τραπεζών της χώρας με τη συμβολή των ιδιωτών μετόχων (σε μεγάλο βαθμό θεσμικών επενδυτών και τραπεζών από το εξωτερικό) κατά ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο του 10%, ενώ η διαδικασία αναπλήρωσης με τον ίδιο τρόπο των ιδίων κεφαλαίων της 3ης μεγάλης συστημικής τράπεζας της χώρας είναι ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι επίσης επιτυχής» αναφέρει χαρακτηριστικά η Alpha, προσθέτοντας ότι «η ανακεφαλαιοποίηση της 4ης μεγάλης συστημικής τράπεζας έχει ήδη ολοκληρωθεί στο σύνολό της με κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)». 

«Η συμβολή των ιδιωτών στο ΜΚ σε ποσοστό πάνω από το 10% ήταν αναγκαία για να εξασφαλιστεί η συνέχιση του ελέγχου και της διαχείρισης των τραπεζών αυτών από τον ιδιωτικό τομέα. ενώ το σχέδιο της ανακεφαλαιοποίησης που εφαρμόστηκε, με την διάθεση στους νέους ιδιώτες μετόχους των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ, προοιωνίζεται την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στα μετοχικά κεφάλαια αυτών των τραπεζών έως και το 100% στα επόμενα 4,5 έτη. Στο βαθμό που θα επιτυγχάνεται αυτό θα μειώνεται και το χρέος της γενικής κυβέρνησης της χώρας που σήμερα έχει επιβαρυνθεί με τα € 50 δις που διετέθησαν από το EFSF για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. 

Σημειώνεται ότι η μεγάλη επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών επιτεύχθηκε -με προσέλκυση σημαντικών επιχειρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό- παρά το ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s εξακολουθεί να κατατάσσει την Ελλάδα στην κατώτατη διαβάθμιση παγκοσμίως, στο C «χωρίς προοπτικές». Μάλιστα, ο οίκος Moody’s δημοσιοποίησε την 17η Ιουνίου 2013 νέα έκθεσή του για την Ελλάδα στην οποία τίθεται στο περιθώριο το ήδη ανακοινωμένο, εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα, επιτυχές αποτέλεσμα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να δοθεί εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στις αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα μας που μπορεί να προκύψουν από την οπισθοδρόμηση που σημειώθηκε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της χώρας μετά την αποτυχία της ολοκλήρωσης της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, και από τις πολιτικές διενέξεις όσον αφορά την απόφαση για διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ». 

Μεταξύ άλλων, η Alpha επισημαίνει ότι «η μη ολοκλήρωση στην τρέχουσα περίοδο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, λόγω μη υποβολής προσφοράς από τον κύριο διεκδικητή της συγκεκριμένης εταιρείας, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της χώρας δεν υλοποιείται όπως πρέπει. Όχι μόνον δεν σημαίνει περιορισμένη βούληση, ή αναποφασιστικότητα, στην υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, αλλά μάλλον ότι πραγματικά πρόκειται για πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και όχι για πρόγραμμα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Ούτε δημιουργεί χρηματοδοτικά ελλείμματα, δεδομένης και της καλύτερης του αναμενομένου υλοποίησης του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως προαναφέρθηκε. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΠΑ είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της χώρας του οποίου η αξία στην τρέχουσα περίοδο έχει υπονομευτεί σημαντικά από τη μεγάλη ύφεση που ακόμη επιβαρύνει την ελληνική οικονομία. Η αξία της ΔΕΠΑ θα αυξάνει με την είσοδο της ελληνικής οικονομίας σε πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης. Επομένως, η μη ιδιωτικοποίησή της στην τρέχουσα περίοδο κάθε άλλο παρά επιβαρύνει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Από την άλλη πλευρά φαίνεται να ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ, ενώ προωθούνται για πιο έγκαιρη υλοποίηση και άλλα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων». 

Επιπλέον, η Alpha Bank σχολιάζει ότι «οι εξελίξεις που ακολούθησαν την ανακοίνωση της διακοπής της λειτουργίας της ΕΡΤ αποκάλυψαν ότι όλα τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση αναγνωρίζουν (ανεπιφύλακτα) την ανάγκη της εκ βάθρων αναδιοργάνωσης της ΕΡΤ και πολλών άλλων κρατικών φορέων, με σημαντική μείωση του προσωπικού τους και με λειτουργία τους στη βάση αυστηρών προϋπολογισμών που θα αντικατοπτρίζουν τους διαθέσιμους πόρους. Τα κόμματα αυτά προφανώς διαφωνούν με την συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθήθηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς στην περίπτωση της ΕΡΤ. Επομένως, όλα τα Κόμματα που απαρτίζουν την Κυβέρνηση έχουν τώρα την ευθύνη να προωθήσουν την αναγκαία αναδιοργάνωση και τη σημαντική μείωση του προσωπικού και του κόστους λειτουργίας της ΕΡΤ και άλλων κρατικών Οργανισμών με την εφαρμογή πιο πρόσφορων πρακτικών. Χάρις σε αυτή την δραστική απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει πράγματι θέμα καλύτερου συντονισμού της Κυβέρνησης. Και ήδη προωθούνται οι αναγκαίες προσαρμογές για να εξαλειφθεί ή για να περιοριστεί κατά το δυνατό αυτό το πρόβλημα. Επομένως, και αυτό είναι μάλλον ευνοϊκή εξέλιξη αν αναλογιστεί κανείς ότι το έργο που έχει να εκτελέσει η Κυβέρνηση είναι ακόμη πολύ σημαντικό και δύσκολο και ότι οι αποφάσεις είναι ανάγκη να λαμβάνονται στο μέλλον έγκαιρα και με όσο το δυνατό πιο συντονισμένο τρόπο». 

«Σε αυτό το πλαίσιο, ο καλύτερος δυνατός συντονισμός της Κυβέρνησης που προαναφέρθηκε είναι επίσης αναγκαίος για την συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής με την υλοποίηση και του επίσης σπουδαίου εγχειρήματος της εκ βάθρων ανασυγκρότησης του δημόσιου τομέα της χώρας και του προγράμματος μείωσης της απασχόλησης αυτού του τομέα ακόμη και με αναγκαστικές αποχωρήσεις, όπως έχει ήδη προγραμματιστεί» υπογραμμίζουν οι οικονομολόγοι της Alpha Βank. «Αυτό το τελευταίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εκφράζονται έντονες διαφωνίες σχετικά με την απόφαση για διακοπή της λειτουργίας και επανασύσταση της ΕΡΤ σε νέα βάση. Ειδικότερα, για την υλοποίηση προγράμματος ανασυγκρότησης του δημόσιου τομέα έχουν προγραμματιστεί και συναποφασιστεί με την Τρόικα περί τις 4.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις από αυτόν τον τομέα έως το τέλος του 2013 (2000 αποχωρήσεις έως το τέλος Ιουνίου 2013) και συνολικά 14.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις έως το τέλος του 2014. Ωστόσο, εκτός από τις αποχωρήσεις που θα προέκυπταν από την απόφαση διακοπής της λειτουργίας της ΕΡΤ, η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει έτοιμο κάποιο άλλο διαζευκτικό πρόγραμμα αποχωρήσεων από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν έκλεινε η ΕΡΤ, η Κυβέρνηση δεν θα ήταν σε θέση να τηρήσει την ανειλημμένη υποχρέωσή της για αποχώρηση 2.000 υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα έως το τέλος Ιουνίου 2013. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η υλοποίηση της πολιτικής των αποχωρήσεων μόνο με την διακοπή της λειτουργίας της ΕΡΤ δεν συνάδει με την ανάγκη εξασφάλισης ενός λογικού βαθμού κινητικότητας των εργαζομένων σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα και όχι μόνο στην ΕΡΤ». 

«Η κατάργηση ολόκληρων κρατικών Οργανισμών αντί για τον αναγκαίο εξορθολογισμό της οργανωτικής τους δομής και της αποτελεσματικής διαχείρισης του προσωπικού τους εν λειτουργία, προβάλλει ενδεχομένως ως αναγκαστική επιλογή δεδομένου του ισχύοντος αρτηριοσκληρωτικού θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας αυτών των Οργανισμών, που παραμένει εν πολλοίς αμετάβλητο μετά από μια πενταετία δραματικής συρρίκνωσης των οικονομικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και, ιδιαιτέρως, της ελληνικής δημόσιας διοίκησης» τονίζει η Alpha.