Η πιο σημαντική εξέλιξη του προηγούμενου 15ήμερου ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των δύο μεγάλων συστημικών τραπεζών, με τη συμβολή των ιδιωτών μετόχων κατά ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο του 10%, αναφέρει η Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,48% στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο.

Όπως σημειώνει, η διαδικασία αναπλήρωσης με τον ίδιο τρόπο των ιδίων κεφαλαίων της τρίτης μεγάλης συστημικής τράπεζας της χώρας είναι ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι επίσης επιτυχής. Επίσης, η ανακεφαλαιοποίηση της τέταρτης μεγάλης συστημικής τράπεζας έχει ήδη ολοκληρωθεί στο σύνολό της με κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Αναφερόμενοι στη μη ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, οι αναλυτές της τράπεζας υποστηρίζουν πως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της χώρας δεν υλοποιείται όπως πρέπει. «Όχι μόνον δεν σημαίνει περιορισμένη βούληση, ή αναποφασιστικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, αλλά μάλλον ότι πραγματικά πρόκειται για πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και όχι για πρόγραμμα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας», επισημαίνουν.

Αναφορικά με την ΕΡΤ, λένε πως «η κατάργηση ολόκληρων κρατικών Οργανισμών αντί για τον αναγκαίο εξορθολογισμό της οργανωτικής τους δομής και της αποτελεσματικής διαχείρισης του προσωπικού τους εν λειτουργία, προβάλλει ενδεχομένως ως αναγκαστική επιλογή δεδομένου του ισχύοντος αρτηριοσκληρωτικού θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας αυτών των Οργανισμών».

«Οι εξελίξεις που ακολούθησαν την ανακοίνωση της διακοπής της λειτουργίας της ΕΡΤ αποκάλυψαν ότι όλα τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση αναγνωρίζουν (ανεπιφύλακτα) την ανάγκη τής εκ βάθρων αναδιοργάνωσης της ΕΡΤ και πολλών άλλων κρατικών φορέων, με σημαντική μείωση του προσωπικού τους και με λειτουργία τους στη βάση αυστηρών προϋπολογισμών που θα αντικατοπτρίζουν τους διαθέσιμους πόρους. Τα κόμματα αυτά προφανώς διαφωνούν με τη συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθήθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς στην περίπτωση της ΕΡΤ», υποστηρίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank.

«Επομένως, όλα τα κόμματα που απαρτίζουν την κυβέρνηση έχουν τώρα την ευθύνη να προωθήσουν την αναγκαία αναδιοργάνωση και τη σημαντική μείωση του προσωπικού και του κόστους λειτουργίας της ΕΡΤ και άλλων κρατικών Οργανισμών με την εφαρμογή πιο πρόσφορων πρακτικών», προσθέτουν, σημειώνοντας πως χάρις σε αυτήν τη δραστική απόφαση των αρμόδιων υπουργών, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει πράγματι θέμα καλύτερου συντονισμού της κυβέρνησης.

Όπως τονίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank, «ήδη προωθούνται οι αναγκαίες προσαρμογές για να εξαλειφθεί ή για να περιοριστεί κατά το δυνατό αυτό το πρόβλημα. Επομένως, και αυτό είναι μάλλον ευνοϊκή εξέλιξη αν αναλογιστεί κανείς ότι το έργο που έχει να εκτελέσει η κυβέρνηση είναι ακόμη πολύ σημαντικό και δύσκολο και ότι οι αποφάσεις είναι ανάγκη να λαμβάνονται στο μέλλον έγκαιρα και με όσο το δυνατό πιο συντονισμένο τρόπο».