Με 88 ψήφους υπέρ, το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε το πακέτο μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση για την σταθεροποίηση του ενεργειακού τομέα.

Με την έγκριση των μέτρων, η βουλγαρική βουλή παρέχει πλήρη στήριξη στο υπουργείο Ενέργειας να προχωρήσει στη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές (ιδιώτες και εταιρείες).

Επιπλέον, οι βουλευτές ζήτησαν από τον υπουργό Οικονομίας να ετοιμάσει μια αναφορά για την παρούσα κατάσταση του ενεργειακού τομέα και να την παρουσιάσει στην ολομέλεια του Σώματος.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει περαιτέρω δράσεις στον ενεργειακό τομέα που θα αποτρέψουν μια ενδεχόμενη αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο μοντέλο τιμολογιακής πολιτικής θα επιτρέψει τη μείωση σε ποσοστό έως 5% της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιουλίου 2013, έπειτα από την έγκριση των απαραίτητων νομοθετικών αλλαγών.