Μέτοχος της εισηγμένης εταιρείας ΑΕΓΕΚ καθίσταται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το έμμεσο ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέρχεται στο 17,75% δηλαδή σε 5.909.897 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται στις 33.301.715 μετά και την συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank.