Στη δυσκολίες που αντιμετωπίζει η διοίκηση του ΟΠΑΠ προκειμένου να ολοκληρώσει τις σημαντικές συμφωνίες που εκκρεμούν, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΟΠΑΠ κ. Λουρόπουλος στη σημερινή Γενική Συνέλευση.

Ο κ. Λουρόπουλος σημείωσε ότι η εταιρεία πρέπει να ολοκληρώσει τη συμφωνία για τον τεχνολογικό πάρχο, τη συμφωνία για την απόκτηση των κρατικών λαχείων αλλά και τη συμφωνία μεταβίβασης του 34% του ΟΠΑΠ στην Emma Delta,  αφού πρώτα λυθούν τα προβλήματα πουέχουν δημιουργηθεί από την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ τους.

Η Γενικη Συνέλευση ενεκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 και τη διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή.