Στην ακύρωση του συνόλου της γραμμής χρηματοδότησης (bond bridge facility) ύψους 500 εκατ. ευρώ και μέρος της γραμμής χρηματοδότησης (squeeze-out facility) ύψους 550 εκατ. ευρώ προχώρησε η Coca-Cola HBC με ισχύ από τις 18 Ιουνίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δύο γραμμές χρηματοδότησης είχαν τεθεί σε ισχύ από τις 11 Οκτωβρίου του 2012, ενώ το εναπομείναν ποσό από τη δεύτερη γραμμή χρηματοδότησης ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ.

Την πρώτη γραμμή χρηματοδότησης 500 εκ. ευρώ είχε εξασφαλίσει η εταιρεία για να αποδείξει ότι έχει την πιστοληπτική δυνατότητα όποτε τη χρειαστεί ενώ τη δεύτερη των 550 εκ. ευρώ την είχε εξασφαλίσει για την περίπτωση που οι μέτοχοι δεν επέλεγαν να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με νέες μετοχές αλλά με το αντίτιμο των 13,5 ευρώ/μετοχή. Για το σκοπό αυτό τελικά η εταιρεία κράτησε μόνο τα 55 εκ. ευρώ από τα 550 εκ. ευρώ και τραβήχτηκαν από τους μετόχους τα 45 εκ. ευρώ, ενώ τη γραμμή χρηματοδότησης για τα υπόλοιπα 500 εκ ευρώ η εταιρεία την ακύρωσε.

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε την αποχώρηση του Kent Atkinson από το διοικητικό της συμβούλιο και ανακοίνωσε ότι τη θέση του αναλαμβάνει ο κ. Stefan F. Heidenreich, ως μη εκτελεστικό μέλος. Την προηγούμενη εβδομαδα η γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,34 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της, ενώ αμέσως μετά ολοκλήρωσε το squeeze out για την Coca-Cola 3E στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης που είχε απευθύνει.