Η Intralot Luxembourg S.A. ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας λήξης ως τις 26 Ιουνίου και της ημερομηνίας καταβολής ως τις 3 Ιουλίου της προαιρετικής πρότασης προς τους κατόχους υφιστάμενων Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Πιστωτικών Τίτλων (Guaranteed Exchangeable Notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 2,25%, λήξεως το 2013.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ή περίπου στις 12 μ.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013, ή το συντομότερο δυνατό αμέσως μετά.

Παράλληλα, η εταιρία ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Intralot Α.Ε. αποφάσισε να μην προχωρήσει η Intralot Finance Luxembourg S.A. στην προσφορά τίτλων υψηλής απόδοσης (high yield offering) λόγω αστάθειας της αγοράς. Η μητρική εταιρία θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες να μελετά τις συνθήκες της αγοράς εν όψει της εισόδου στην αγορά την κατάλληλη στιγμή.