Οι Κυπριακές Αερογραμμές με σημερινή τους ανακοίνωση διαβεβαιώνουν το επιβατικό κοινό ότι η διαδικασία του πλεονασμού προσωπικού που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Με τους σχεδιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε και το επίπεδο εξυπηρέτησης να διατηρείται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και το πτητικό έργο να εκτελείται ομαλά με ευλαβική, όπως πάντοτε, προσήλωση στην τήρηση όλων των κανονισμών και διαδικασιών ασφάλειας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εταιρεία στέλνει επίσης μήνυμα ότι «η ασφάλεια της κάθε πτήσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα και σε αυτή την παράμετρο δεν επιτρέπει καμία απολύτως έκπτωση».