Σε αναβάθμιση της σύστασης για τη ΔΕΗ σε «Buy» από «Neutral», αλλά και μείωση της τιμής-στόχου στα 9,7 ευρώ ανά μετοχή από 10,5 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Goldman Sachs, με έκθεσή της στις 24/6.

Ο οίκος «βλέπει» βελτίωση στην κερδοφορία της επιχείρησης, λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και των αυξήσεων κατά 2% στα τιμολόγια το 2014-2016.