Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που επισκιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη συνεδρίαση της Fed, ήταν η πιστωτική κρίση στην Κίνα αναφέρει στο σχόλιό της για τις αγορές η FXCM. Την περασμένη εβδομάδα, σημειώνει, το overnight διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού ενισχύθηκε στο υψηλό του 25,0%, ένδειξη ότι τα αποθέματα ρευστού είναι χαμηλά και τυπικό σημάδι προβληματικής λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Αντίστοιχα, η έλλειψη ρευστότητας για δανεισμό, οδηγεί στην επιδείνωση των προοπτικών ανάπτυξης της Κίνας, κάτι που επιβάρυνε τα commodity currencies.

Έτσι, τα δολάρια Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας επωφελήθηκαν αυτές τις ώρες μετά την ανακοίνωση από την κεντρική τράπεζα της Κίνας περί παρέμβασης στην αγορά και διοχέτευσης ρευστότητας στις τράπεζες ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης. Στην επιφάνεια, τα μέτρα αυτά είναι καθησυχαστικά, αν και αποτελούν μέτρα αντιμετώπισης ενός συστήματος που βρίσκεται σε κατάσταση ανισορροπίας. Το όποιο βραχυπρόθεσμο ράλι στα παραπάνω νομίσματα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πωλήσεις.

Να σημειωθεί ότι μια πιστωτική κρίση στην Κίνα δεν είναι απαραίτητα οργανική, που σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα διατήρησε «σφιχτές» συνθήκες δανεισμού ηθελημένα παρά την επιβράδυνση των προοπτικών της ανάπτυξης. Ο βασικότερος λόγος βρίσκεται στο στόχο της νέας κυβέρνησης να «ξεριζώσει» ένα «παρασκηνιακό» τραπεζικό σύστημα. Και οι προσπάθειες αυτές έχουν αποδώσει και επομένως δεν μπορούμε να περιμένουμε αξιοσημείωτη πρόοδο αναφορικά με το πιστωτικό κομμάτι στην Κίνα. Αντίθετα, τα σημερινά μέτρα παροχής ρευστότητας αποτελούν προσωρινή και όχι μόνιμη λύση. Το ζήτημα της Κίνας και αυτό της μείωσης του προγράμματος QE της Fed αποτελούν τα κυρίαρχα ζητήματα για τις αγορές.