Συνεχίστηκε τον Απρίλιο η αύξηση των εξαγωγών, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές το συγκεκριμένο μήνα αυξήθηκαν κατά 15,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 ενώ στο τετράμηνο το ποσοστό αύξησης διαμορφώνεται στις 8,5 % συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών ή κατά 0,8% χωρίς τα πετρελαιοειδή.

«Η διαφαινόμενη αποφυγή κλυδωνισμών στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας, συμβάλει στη διατήρηση της θετικής δυναμικής και αναδεικνύει τη σημασία της συνέχειας του Κράτους και της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα», δήλωσε σχετικά η πρόεδρος του ΠΣΕ Χριστίνα Σακελλαρίδη. «Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, εκτιμά ότι οι τελευταίες εξελίξεις και ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης που διατηρεί και ενισχύει περαιτέρω τον οικονομικό-αναπτυξιακό πυρήνα του Υπουργικού Συμβουλίου θα αποτελέσουν εχέγγυο συνέχισης και επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και την προώθηση-προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στο εξωτερικό».

Η κα Σακελλαρίδη τονίζει ακόμη ότι «η ανάκαμψη της ζήτησης από χώρες της ΕΕ και η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων εταίρων αποτελεί ταυτόχρονα παράγοντα αισιοδοξίας, αλλά και στόχο διαρκούς προσπάθειας από την ελληνική πλευρά».

Αναλυτικότερα, η συνολική αξία των εξαγωγών, αυξήθηκε τον Απρίλιο στα 2,499 δις ευρώ από 2,16 δις ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 22,4% των εξαγωγών προς τις χώρες την ΕΕ και κατά 8% προς τις Τρίτες Χώρες. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η αύξηση των εξαγωγών περιορίζεται σε ποσοστό 7,9%, καθώς προκύπτει μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-2,9%)

Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το μερίδιο των Τρίτων Χωρών στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές ξεπέρασε τον περασμένο Απρίλιο το 52,8%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της ΕΕ ανακτούν τη μερίδα του λέοντος και αποσπούν το 66,12% της αξίας των εξαγωγών.

Από την άλλη πλευρά η αξία των εισαγωγών μειώθηκε τόσο τον περασμένο Απρίλιο, όσο και σε επίπεδο τετραμήνου εξαιτίας της υποχώρησης των εισαγωγών πετρελαιοειδών από Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο η αξία των εισαγωγών (με πετρελαιοειδή) υποχώρησε κατά 1% τον περασμένο Απρίλιο, έναντι του Απριλίου του 2012 ενώ χωρίς πετρελαιοειδή προκύπτει αύξηση κατά 6,4%. Στο τετράμηνο καταγράφεται μείωση εισαγωγών κατά 6% (με πετρελαιοειδή), ενώ αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η μείωση περιορίζεται στο 5,3%.

Ως αποτέλεσμα των κινήσεων των εξαγωγών και των εισαγωγών, προκύπτει περαιτέρω βελτίωση για το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Για τον Απρίλιο του 2013, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 1,416 δις ευρώ, δηλαδή 20,9% χαμηλότερο από ότι τον Απρίλιο του 2012 (1,792 δις ευρώ), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η μείωση του εμπορικού ισοζυγίου περιορίζεται στο 4,6%.

Αντίστοιχα, για το πρώτο τετράμηνο του 2013, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 6,629 δις ευρώ, από 8,335 δις την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση 20,5%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών η μείωση διαμορφώνεται στο 12,1%.