Το ποσό των 1.108.000.000 ευρώ έχει δοθεί ως επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τον ΕΟΠΥΥ το 2013, σύμφωνα με έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Όπως ενημερώνει τη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ύστερα από υπουργική απόφαση του Νοεμβρίου του 2012, έχει διενεργηθεί έλεγχος στον ΕΟΠΥΥ για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων και η Έκθεση Αποτελεσμάτων έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως.

Ταυτόχρονα, ο κ. Σταϊκούρας ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων του έτους 2013, ο ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων φορέων από τους οποίους θα γίνει η επιλογή των 12 φορέων που θα ελεγχθούν.

Όπως ωστόσο αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος εξόδων για το έτος 2013 (μισθώματα κτιρίων, υπερωρίες, αποζημιώσεις συμβουλίων και επιτροπών, αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, έξοδα καθαριότητα κλπ).

Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Δημήτρη Κουκούτση ο οποίος ζητούσε να ενημερωθεί σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο Οικονομικών ώστε να περιοριστούν προκλητικές σπατάλες στον ΕΟΠΥΥ και αν θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος στα έξοδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Ο βουλευτής έχει επίσης καταγγείλει ότι η αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές στις οποίες περιλαμβάνονται και ιδιώτες ανέρχεται σε 785.000 ευρώ, η αποζημίωση προέδρων συλλογικών οργάνων διοίκησης ανέρχεται σε 165.000 ευρώ. Οι αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών είναι 14 εκατομμύρια ευρώ, τα έξοδα καθαριότητας του Οργανισμού ανέρχονται σε 5,8 εκατομμύρια ευρώ και 340.000 για προμήθεια ειδών καθαριότητας, 100.000 ευρώ για προμήθεια απολυμαντικού υλικού και 1,66 εκατομμύρια ευρώ για λοιπές παροχές. Τα έξοδα για ταχυδρομικά τέλη φτάνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ ενώ για έξοδα κίνησης 520.000 ευρώ.