Αναβλήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, λόγω έλλειψης απαρτίας.  

Αναμένεται να ανακοινωθεί  η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΣ.