Αύξηση των εξαγωγών κατά 22%, σταθεροποίηση κύκλου εργασιών και διαρκείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη κατέγραψε στην πορεία των εργασιών της για το 2012, η Hotech.

Ειδικότερα, η συνεχής προσπάθεια της διοίκησης της Hotech για περαιτέρω διείσδυση σε επιλεγμένες ώριμες και ανεπτυγμένες τεχνολογικά και οικονομικά αγορές, απέδωσε καρπούς κατά την διάρκεια Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, καθώς οι εργασίες από το εξωτερικό ανήλθαν σε ποσοστό επί του τζίρου πάνω από 30%, σε σχέση με 8% στο αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Η εξωστρέφεια με αιχμή του δόρατος την τεχνολογία (Near Field Communication) NFC, αποτελεί στρατηγική απόφαση για την Hotech, καθώς στοχεύει σε βάθος τριετίας να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της και οι εργασίες από το εξωτερικό να αποτελούν τουλάχιστον το 50% του συνόλου του.

Σημειώνεται ότι, η εταιρεία απευθύνεται με εφαρμογές NFC σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Αγγλία, η Γερμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι συνθήκες ευνοούν τις νέες τεχνολογίες, με τα πεδία εφαρμογής αυτών να είναι πολλαπλά, μειώνοντας αισθητά την ανάληψη ρίσκου.

Παράλληλα, η Hotech κατάφερε να διατηρήσει για το 2012 τον κύκλο εργασιών της στα ίδια επίπεδα με το 2011, καθώς η τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε ήταν απόλυτα προσαρμοσμένη στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Έτσι έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένα αξιόπιστος συνεργάτης για τους παραδοσιακούς της πελάτες, διευρύνοντας παράλληλα την πελατειακή της βάση στην δύσκολη και έντονα ανταγωνιστική, λόγω των οικονομικών συνθηκών, αγορά.

Η Hotech είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα, που εδώ και 5 χρόνια, ασχολείται κάθετα με ολοκληρωμένες εφαρμογές και λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία NFC. Αποτελεί δε τη μοναδική Ελληνική εταιρεία μέλος του NFC Forum και τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε όλα τα παγκόσμια συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν και προωθούν την τεχνολογία NFC (NFC FORUM MEETINGS, MOBILE WORLD CONGRESS, WIMA MONACO & USA, κ.α.).

Η Hotech, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού, την εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 1987.

Παράλληλα έχει επενδύσει στη δημιουργία, συντήρηση και προσφορά λύσεων "με το κλειδί στο χέρι" (turnkey solutions) που φιλοξενούνται σε ασφαλή, διαρκώς ελεγχόμενα δικτυακά υπολογιστικά περιβάλλοντα, επιτρέποντας την εγκατάσταση κρίσιμων εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

Τέλος, η εταιρεία είναι μέλος του ΣΕΠΕ και του ΣΕΚΕΕ και αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft.