Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) ανακοίνωσε σήμερα, ότι προχώρησε στην εκταμίευση 1 δισ. ευρώ στην Κυπριακή Δημοκρατία, ολοκληρώνοντας την πρώτη δόση που προβλέπεται στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η πρώτη δόση ύψους 2 δισ. ευρώ δόθηκε τμηματικά σε δύο στάδια, στις 3 Μαΐου και η δεύτερη σήμερα.

Όπως διευκρινίζει ο ΕΜΣ τα χρήματα δόθηκαν σε μετρητά προκειμένου να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Κύπρου, αλλά και την επιμήκυνση της ωρίμανσης του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΣ, η Κύπρος θα λάβει οικονομική στήριξη έως 9 δισ. ευρώ στη διάρκεια των τριών επόμενων ετών.