Ζημιές 25,25 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 24,28 εκατ. ευρώ το 2011, γνωστοποίησαν για το 2012 τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Η δεύτερη σε μέγεθος ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας, τους τελευταίους μήνες του 2012 είχε διακόψει την παραγωγική λειτουργία της και πριν από λίγες εβδομάδες άρχισε και πάλι να λειτουργεί, αφού εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση. Η επιχείρηση, που ελέγχεται κατά 70% από τον επιχειρηματικό όμιλο Νεώριον, είδε τα έσοδά της να υποχωρούν στα 11,22 εκατ. ευρώ, από 28,98 εκατ. ευρώ το 2011, 84,02 εκατ. ευρώ το 2010 και 109,54 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 17,76 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 61,3% σε ποσοστό.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, οι ζημιές προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 21,99 εκατ. ευρώ, από ζημιές 21,66 εκατ ευρώ το 2011, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ήταν ζημιές ύψους 24,32 εκατ. ευρώ (24,26 εκατ ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η εταιρεία κατέγραψε ζημιές προ φόρων ύψους 25,75 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων ζημιών 23,88 εκατ. ευρώ το 2011.

Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 25,25 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 24,28 εκατ. ευρώ το 2011. Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε 289,12 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις 31.12.2012 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-5,49 εκατ. ευρώ).