«Η στρατηγική που χαράσσουμε για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας κερδίζει την ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών» ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, ο κ. Τσαμάζ ανέφερε πως ο όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει επιτυχίες παρέχοντας στους πελάτες καινοτόμα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά προϊόντα, παρά τα αναχρονιστικής λογικής εμπόδια που επιμένει να ορθώνει η Ρύθμιση, τόνισε.

«Εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας να περιορίσουμε το κόστος, ενισχύσαμε σημαντικά τα οικονομικά μας μεγέθη και γίναμε η πρώτη ελληνική εταιρεία από το 2011 που κατάφερε να αντλήσει 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της. Είμαι βέβαιος πως η στρατηγική που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια, η αφοσίωση των εργαζομένων μας, αλλά και η ακλόνητη πειθαρχία μας στα χρηματοοικονομικά θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε ισχυρές επιδόσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως εκτίμησε ότι το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, κάνοντας λόγο για συνέχιση της πίεσης από τις ρυθμιστικές αρχές, ενώ σε ό,τι αφορά τη συμφωνία Vodafone – Wind αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι είναι δικό τους θέμα.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012, με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης.

Ακόμη ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον Raphael Kübler, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος (μη εκτελεστικού) μέλους Timotheus Höttges για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί το 2015.