Δεκαπέντε διατάξεις «επιτρέπουν» την έξοδο στησύνταξη σε ηλικία 60 ετών, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ασφαλισμένους να αποφύγουν την αύξηση των ορίων ηλικίας.

Σύμφωνα με το «Έθνος», από αυτές τις ευνοϊκές ρυθμίσεις οι τέσσερις ισχύουν στο Δημόσιο και οι υπόλοιπες έντεκα έχουν εφαρμογή στα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και στους φορείς ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Κερδισμένοι είναι όσοι πρόλαβαν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς αποφεύγουν την αύξηση των ορίων ηλικίας.

Αντιθέτως όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά μπορούν να πάρουν πλήρησύνταξη στα 67 και μειωμένη στα 62 (ή εναλλακτικά να αποχωρήσουν με 40 έτη ασφάλισης με πλήρη σύνταξη στα 62).

Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων απαιτείται η συμπλήρωση τόσο των απαιτούμενων ετών όσο και του ορίου ηλικίας για να «κλειδώσει» το δικαίωμα.

Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. μητέρες ανηλίκων, συνταξιοδότηση με 25ετία στο Δημόσιο, συνταξιοδότηση με 35ετία στα Ταμεία) αρκεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.

Στη συνέχεια οι ασφαλισμένοι μπορούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να αποχωρήσουν όποτε πιάσουν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν αλλαγές στο συνταξιοδοτικό.

Για όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011-2012 υπάρχουν περισσότερες επιλογές όσον αφορά τα πλασματικά έτη ασφάλισης (για παράδειγμα οι σπουδές).

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα εξόδου και να αποφύγουν τις ανατροπές στο συνταξιοδοτικό με την αύξηση των ορίων ηλικίας που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.