Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου Σφακιανάκης, μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες.

Συγκεκριμένα οι νέοι ευνοϊκοί όροι (παράταση δόσεων και λήξη των δανείων) αφορούν στα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια της μητρικής εταιρείας Σφακιανάκης ΑΕΒΕ (με υπόλοιπο 186,5 εκατ. ευρώ) και των θυγατρικών εταιρειών Panergon ΑΕ (με υπόλοιπο 34 εκατ. ευρώ) και Executive Lease ΑΕ (με υπόλοιπο 21,8 εκατ.ευρώ).

Συμπεριλαμβανομένων και των διμερών δανείων που αναδιαρθρώθηκαν με αντίστοιχους όρους, η συμφωνία κάλυψε 281,9 εκατ. ευρώ δηλ. το 96% του συνολικού δανεισμού του Ομίλου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, "με στόχο την επάνοδο σε θετικά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό ο Όμιλος Σφακιανάκης αξιοποιεί την ψήφο εμπιστοσύνης των πιστωτών ενισχύοντας την ηγετική θέση που κατέχει στον χώρο του αυτοκινήτου και ολοκληρώνει την αναδιοργάνωση των λειτουργιών του".