Νέα επιχειρηματικά σχέδια ξεκινάει η SATO  μετά και από την δικαστική απόφαση που ενέκρινε το σχέδιο εξυγίανσης που είχε υποβάλει. Εμφαση θα δοθεί στο παιδικό έπιπλο στο πλαίσιο του σχεδίου για την επανατοποθέτηση του brand ΕΝΤΟS στο χώρο του οικιακού επίπλου με την είσοδο του σε νέες κατηγορίες.

Η εταιρεία ξεκίνησε τις διαδικασίες με το άρθρο 99 αλλά υπήρξε συμφωνία με τους πιστωτές και έγινε χρήση του άρθρου 106Β. Πλέον οι υποχρεώσεις της εταιρείας μειώνονται από τα 68 εκατομμύρια σε 20 εκατομμύρια από τα οποία τα 10 εκατομμύρια αφορούν τραπεζικό δανεισμό.  

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε οι τράπεζες θα κεφαλαιοποιήσουν υποχρεώσεις ύψους 18 εκατομμυρίων  ευρώ. Επίσης στην Εμπορική και ALPHA θα μεταβιβαστούν τα ακίνητα της εταιρείας σε Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα.

Επιπλέον η συμφωνία προβλέπεται ότι απομειώνονται υποχρεώσεις σε ανέγγυους πιστωτές κατά το ποσό των 12 εκατομμυρίων €.

Τέλος στη συμφωνία περιλαμβάνεται χρηματοδότηση εκ μέρους των τραπεζών ύψους 3,5 εκατομμυρίων €, ενώ το κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 1 εκατομμύριο € με συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε επιτρέπει στην SATO, με εξασφαλισμένη πλέον ρευστότητα και έχοντας υλοποιήσει πρόγραμμα εξορθολογισμού δαπανών, να προχωρήσει στο επενδυτικό της σχέδιο που έχει και την σύμφωνη γνώμη των πιστωτών της.

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο περιλαμβάνει την επανατοποθέτηση του brand ΕΝΤΟS στο χώρο του οικιακού επίπλου με την είσοδο του σε νέες κατηγορίες όπως π.χ. παιδικό έπιπλο την ενίσχυση του δικτύου της και κάλυψη τμημάτων της αγοράς που παρουσιάζουν σημαντικά κενά. Παράλληλα η εταιρεία πραγματοποιεί δυναμικό άνοιγμα στην αγορά της χονδρικής με σημαντικές συνεργασίες που πρόκειται να ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 Σημειώνεται ότι το 2012 οκύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε   9,513 εκ. ευρώ έναντι   23,992 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση   14,479  εκ. ευρώ, ή 60,35%. 

 
Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές -18,133 εκ. ευρώ έναντι από ζημιές  -17,969 εκ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2011. 

Η διοίκηση τη εταιρείας πραγματοποιεί προγράμματα μείωσης δαπανών, εκμετάλλευσης δυνατοτήτων συνεργιών και περιορισμού μη αποδοτικών σημείων πώλησης, με τελικό στόχο την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στα χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας που επιβάλλουν οι συνθήκες.