Ζωτικής σημασίας για την Intralot, είναι η επιτυχής έκδοση του ομολογιακού των 300 εκατ. ευρώ σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σημειώνει η Moody's  τονίζοντας ότι στην αντίθετη περίπτωση η ρευστότητα της εταιρείας θα επιδεινωθεί ραγδαία, και τίθεται σε κίνδυνο η πιστοληπτική αξιολόγησης της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η εξασφάλιση αυτού του ποσού είναι απαραίτητη για να αποπληρώσει με αυτό μετατρέψιμο ομόλογο λήξεως το φετινό Δεκέμβριο καθώς και μέρος του χρέους της που λήγει τον Δεκέμβριο του 2014. 

Η αξιολόγηση Β1 της Moody’s για την Intralot στις 17 Ιουνίου προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του ομολογιακού των 300 εκατ. ευρώ από την εταιρεία, η οποία δεν κατέστη εφικτή λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα. 

Σε περίπτωση που τελικά η Intralot δεν τα καταφέρει, ο οίκος εκτιμά πως οι πηγές άντλησης ρευστότητας θα είναι ανεπαρκείς να καλύψουν τις υποχρεώσεις της τα επόμενα τρίμηνα.