Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του, που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2013, αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι μέχρι 49.015.039 μετοχές, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

Όπως ανακοινώθηκε ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκαν τα 30 ευρώ και κατώτατη τιμή τα 2 ευρώ.