Την ανάγκη δημιουργίας ενός φιλικού για την υποδοχή επενδύσεων περιβάλλοντος, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς κατά την τελετή εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής της.

«Η  ανακεφαλαιοποίηση θέτει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε μια νέα πορεία και οι τράπεζες καλούνται να συμβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία» επισήμανε ο κ. Τουρκολιάς κατά το "άνοιγμα" της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η χώρα χρειάζεται να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Το στοίχημα είναι πώς θα προσελκύσουμε ξένους και Έλληνες επενδυτές, δημιουργώντας ένα φιλικό για την υποδοχή επενδύσεων περιβάλλον».

Σημειώνεται ότι ξεκίνησε σήμερα, στις  27 Ιουνίου 2013 η διαπραγμάτευση των 2.274.125.874 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας καθώς και των 245.779.626 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (warrants) της.

Με την ευκαιρία της εισαγωγής των νέων μετοχών, πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πανηγυρική εκδήλωση.