Για την Παρασκευή 12 Ιουλίου αναβλήθηκε η τακτική γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, καθώς στη σημερινή προγραμματισμένη Γ.Σ. αναβλήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση των αναβλήθηκε για την Παρασκευή 12 Ιουλίου, καθώς στην προγραμματισμένη για σήμερα Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 10,93% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κάτω του απαιτούμενου ορίου του 1/5.