Να συνεχίσουν οι εργασίες της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναστέλλοντας την ισχύ απόφασης της πολεοδομίας. 

Το ΣτΕ αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης απόφασης του τμήματος πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη κατά το μέρος που απαγορεύει την εκτέλεση των εργασιών.