Η Sato ανακοινώνει ότι η σημερινή τακτική γενική συνέλευση ανεβλήθη λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8/7/2013.