Περαιτέρω επιβράδυνση παρουσίασε τον Μάιο η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας από τις τράπεζες, παρά την αύξηση των καταθέσεων που παρατηρήθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στις τράπεζες επέστρεψαν τον μήνα αυτό καταθέσεις περίπου 1 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπο τους να αυξηθεί στα 163,4 δισ. ευρώ από 162,3 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο.

Ωστόσο οι χορηγήσεις μειώθηκαν τον μήνα αυτό κατά 3,7% σε σχέση με πέρυσι, με αποτέλεσμα η συνολική οφειλή επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις τράπεζες να περιοριστεί στα 224,16 δισ. ευρώ έναντι 242 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάιο του 2012.

Στις επιχειρήσεις η χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση (από μείωση 3,4% που είχε παρατηρηθεί τον Απρίλιο). Έτσι η συνολική οφειλή των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες διαμορφώθηκε στο τέλος Μαΐου στα 107 δισ. ευρώ από 116 δισ. ευρώ που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Μεγαλύτερη μείωση κατά 10,3% παρουσίασαν οι χορηγήσεις προς τις ασφαλιστικές εταιρίες, κατά 6,5% οι χορηγήσεις προς εμπόριο και κατά 9,9% προς τη ναυτιλία. Αντιθέτως αύξηση κατά 2,4% παρατηρήθηκε στις χορηγήσεις στον τομέα ηλεκτρισμού και ύδρευσης.

Στα νοικοκυριά οι χορηγήσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων κατέγραψαν μείωση κατά 3,8% με το συνολικό τους χρέος να υποχωρεί πλέον στα 103,4 δισ. ευρώ από 110,8 δισ. ευρώ που ήταν τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Στα στεγαστικά παρατηρήθηκε μείωση των χορηγήσεων κατά 3,1%, ενώ στα καταναλωτικά έφθασε το 5,7%.