Η σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ήταν ο λόγος της υποβολής αίτησης πτώχευσης από τη Nutriart ΑΒΕΕ, διευκρινίζει η εταιρεία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Nutriart διευκρινίζει πως το γεγονός αυτό δεν έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία για έγκαιρη εισροή και χρήση των αναγκαίων κεφαλαίων, γεγονός που προκάλεσε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων και στον εφοδιασμό της εταιρείας με κεφάλαια ικανά για την λειτουργία της.

Έτσι, παρά τον όγκο των διατεθέντων κεφαλαίων, το γεγονός ότι τα κεφάλαια αυτά δόθηκαν σταδιακά και με καθυστερήσεις και σε συνδυασμό με την διεθνή κρίση και την παρατεταμένη ύφεση στην ελληνική αγορά, είχαν ως αποτέλεσμα να μην αποφευχθεί η συρρίκνωση της παραγωγής, που με την σειρά της οδήγησε σε μη εφοδιασμό της αγοράς με προϊόντα της εταιρείας και απώλεια πωλήσεων. Αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία να στερηθεί του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Nutriart σημειώνει επίσης ότι ο κύκλος εργασιών της ήταν διαρκώς μειωμένος κατά τα τελευταία τρία έτη, ήτοι 79,25 εκατ. ευρώ το 2010, 38,32 εκατ. ευρλω το 2011, ενώ κατά το 2012 ανήλθε μόλις σε 20,23 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 47% σε σχέση με το 2011.

Κατά τους τελευταίους μήνες η εταιρεία αναζήτησε ενδιαφερόμενους επενδυτές αλλά υπήρξε απουσία ουσιαστικού αγοραστικού ενδιαφέροντος, ενώ η προσπάθεια διάθεσης μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων ώστε να εξασφαλιστεί περαιτέρω χρόνος δεν τελεσφόρησε.

Η λειτουργία της εταιρείας συνέχιζε να είναι εξαιρετικά ζημιογόνος, εμφανίζοντας κατά μέσο όρο μηνιαίο λειτουργικό έλλειμμα της τάξης των 1,2 εκατ. ευρώ περίπου και, ως συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση δεν είχε άλλη επιλογή από την προσφυγή στην διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σημειώνει η Nutriart στην ανακοίνωσή της.

Στο πλαίσιο της από 21.6.2013 σχετικής αίτησης, η εταιρεία κατέθεσε επίσης αίτηση προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 10 του ν. 3588/2007 και έλαβε προσωρινή διαταγή για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την ημερομηνία της δικασίμου 18.9.2013 και υπό τον όρο συζήτησής της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κατακερματισμός της εταιρικής περιουσίας.