Χωρίς το μέρισμα χρήσης 2012 (μεικτού ύψους 0,57 ευρώ) διαπραγματεύεται από σήμερα στο Χ.Α. η μετοχή του ΟΠΑΠ.

Ωως ημερομηνία καταβολής του μερίσματος έχει οριστεί η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013.