Αύξηση 2% παρουσίασε το δημόσιο χρέος της Γαλλίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 και διαμορφώθηκε στο 91,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2012, το χρέος είχε διαμορφωθεί στο 90,2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε., το δημόσιο χρέος κάθε χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ ή να προσεγγίζει αυτή την αναλογία.