Αύξηση της χρήσης λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης των φόρων, παρά τη σταδιακή και συνεχή μείωση του καπνίσματος, συύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) με αφορμή μελέτη που διεξάγει για το λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα.

Πρόσφατη έρευνα της AC Nielsen στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2013, με την μέθοδο της συλλογής άδειων πακέτων, εκτιμά ότι το παράνομο εμπόριο καταλαμβάνει το 18,6% της συνολικής κατανάλωσης, σε σύγκριση με το 7,3% στο τέλος του 2010. Ως αποτέλεσμα αυτού και σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα σχετικά κρατικά έσοδα από 3,04 δισ. ευρώ το 2011 μειώθηκαν κατά 11% στα 2,71 δισ. ευρώ το 2012.

Στη μελέτη που διεξάγει το ΚΕΠΕ καταγράφεται η σχετική διεθνής βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία, το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων κοστίζει στις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο διαφυγόντα έσοδα αξίας άνω των 30 δισ. ευρώ (Bloomberg, Initiative to ReduceTobacco Use, 2009). Στην Ευρώπη, οι απώλειες εσόδων το 2012 έφθασαν τα 12,5 δισ. ευρώ (KPMG, Project Star, 2013).

Παράλληλα, εντοπίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου όπως η μείωση των σχετικών δημοσίων εσόδων, η έκθεση της υγείας των καταναλωτών λόγω της αμφιβόλου ποιότητας των λαθραίων καπνικών προϊόντων, η απώλεια θέσεων εργασίας ιδιαίτερα στο λιανεμπόριο, η χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος και η αυξημένη πρόσβαση ατόμων με χαμηλά εισοδήματα και ιδιαίτερα των νέων σε φθηνά λαθραία καπνικά προϊόντα. Τέλος, εντοπίζονται μεθοδολογικά σφάλματα προηγουμένων μελετών, πολλές από τις οποίες δεν λαμβάνουν υπ΄όψιν την έκταση του λαθρεμπορίου και προτείνουν αύξηση της φορολογίας ως τον εύκολο τρόπο για τη μείωση του καπνίσματος και την αύξηση των κρατικών εσόδων.