Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και είναι σε θέση να αντέξει, δηλώνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Πανίκος Δημητριάδης, σημειώνοντας ότι, λόγω της συστημικής σημασίας της, η ανάκαμψή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομία της Κύπρου.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Σημερινή», ο κ. Δημητριάδης αναφέρει ότι ο διορισμός ενδιάμεσου Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικού διευθυντή έχει επιταχύνει την πορεία εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου.

Χαρακτηρίζει «σημαντικό σταθμό» για την εξυγίανση της τράπεζας την ετοιμασία σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το Συμβούλιο και η διεύθυνση της τράπεζας, αναφέρει ο κ. Δημητριάδης, επεξεργάζονται νέα πιστωτική πολιτική, που περιλαμβάνει και αναδιάρθρωση δανείων, με στόχο τη στήριξη των πελατών.

Δίνεται παράλληλα -προσθέτει- έμφαση σε μέτρα για στήριξη της ρευστότητας, με απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου και άλλων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων των θυγατρικών εκτός Κύπρου.

Ο διοικητής της ΚΤΚ εκφράζει την εκτίμηση ότι η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών και του επενδυτικού κοινού, περιλαμβανομένων και στρατηγικών επενδυτών, που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο.