Στις 45,4 μονάδες διαμορφώθηκε τον Ιούνιο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της Markit για την Ελλάδα - ένας σύνθετος δείκτης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει μία συνοπτική εικόνα της απόδοσης στη μεταποιητική οικονομία - από τις 45,3 μονάδες του Μαΐου, σημειώνοντας μικρή αύξηση.

Ως εκ τούτου, ο κύριος δείκτης κατέγραψε την υψηλότερη μέση τιμή τριμήνου (45,2 μονάδες) από το δεύτερο τρίμηνο του 2011, παραμένοντας, ωστόσο, αισθητά κάτω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Τα επίπεδα των νέων εργασιών που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές μειώθηκαν τον Ιούνιο, με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου δύο ετών, καθώς ο ρυθμός μείωσης εξασθένησε για τρίτο συνεχή μήνα. Αντίθετη τάση σημειώθηκε στις νέες παραγγελίες εξαγωγών, οι οποίες συρρικνώθηκαν με έντονο και επιταχυνόμενο ρυθμό – τον ταχύτερο από τον Φεβρουάριο.

Τα επίπεδα παραγωγής στον μεταποιητικό τομέα υποχώρησαν και πάλι, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας μείωσης της παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών. Ο συνολικός ρυθμός περιορισμού της παραγωγής ήταν ελαφρώς ταχύτερος από τον Μάιο, εντούτοις, παρέμεινε ο δεύτερος βραδύτερος ρυθμός που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2011.

Ο ρυθμός περιορισμού των θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα εξασθένησε ελαφρώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της έρευνας, στον ασθενέστερο που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2011. Παρόλ’ αυτά, η τελευταία μείωση της συνολικής απασχόλησης εξακολουθούσε να είναι σημαντική, δεδομένου ότι οι εταιρείες έκαναν λόγο για απολύσεις προσωπικού και για μείωση των ωρών εργασίας.

Τα στοιχεία του Ιουνίου υπέδειξαν άλλη μία δριμεία υποχώρηση του όγκου των ανειλημμένων (αλλά μη περατωμένων) εργασιών στις μονάδες των Ελλήνων παραγωγών αγαθών. Επιπλέον, ο ρυθμός μείωσης ήταν ο ταχύτερος σε διάστημα περίπου οκτώ μηνών.

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, οι εταιρείες διατήρησαν την προτίμησή τους για χαμηλά επίπεδα προμηθειών, όπως υπέδειξαν οι ραγδαίες μειώσεις τόσο στα αποθέματα πρώτων υλών όσο και στα αποθέματα ετοίμων προϊόντων. Ο περαιτέρω περιορισμός της αγοραστικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, ο οποίος ήταν ο δριμύτερος από τον Μάρτιο, άσκησε καθοδικές πιέσεις στα αποθέματα των πρώτων υλών και των ημι-κατεργασμένων προϊόντων.

Οι κατασκευαστές αντιμετώπισαν αύξηση του μέσου χρόνου παράδοσης προμηθειών κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο συνεχούς επιμήκυνσης του χρόνου παράδοσης σε 16 μήνες. Η επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών ήταν, στην πραγματικότητα, η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους.

Οι μέσες τιμές εισροών αυξήθηκαν κατά την τελευταία περίοδο της έρευνας, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, ήταν κυρίως αποτέλεσμα του υψηλότερου κόστους των πρώτων υλών. Ωστόσο, ο συνολικός ρυθμός αύξησης των τιμών εισροών ήταν μόλις μέτριος. Εν τω μεταξύ, οι τιμές εργοστασίου υποχώρησαν σημαντικά, μολονότι με ελαφρώς ασθενέστερο ρυθμό σε σύγκριση με τον Μάιο.