Δεν εντάχθηκε τελικά η εταιρεία Neoset στο άρθρο 99, αφού όπως αναφέρουν πληροφορίες δεν έκανε δεκτό το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα της και πλέον η εταιρεία είναι εκτεθειμένη  στις απαιτήσεις των οφειλετών της. Σημειώνεται ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατάσχεση του οικοπέδου της εταιρείας στο Βασιλικό.  

Η επιπλοποιία έχει χρέη ύψους 58,5 εκατ. ευρώ (31/10/2012), από τα οποία ποσό άνω των 50 εκατ. ευρώ οφείλει στις τράπεζες. 

Το ενεργητικό της Neoset συνολικής αξίας 78 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει 19 οικόπεδα, αξίας 18,1 εκατ. ευρώ, αποθέματα αξίας 2,4 εκατ. ευρώ, προϊόντα έτοιμα και ημιτελή αξίας 2,3 εκατ. ευρώ, πρώτες-βοηθητικές ύλες αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, παραγωγή σε εξέλιξη ύψους 508,3 χιλιάδων ευρώ και απαιτήσεις από πελάτες που ξεπερνούν τα 8 εκατ. ευρώ. 

Τα περισσότερο από τα παραπάνω στοιχεία του ενεργητικού αναμένεται να εκπλειστηριαστούν, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιστωτές.