Στο 19,46%- αυξημένο ελαφρά κατά 0,38%- διαμορφώθηκε τον Απρίλιο 2013, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανακοίνωσε η Εθνική (κεντρική) Τράπεζα της Ρουμανίας. Στις αρχές του 2012, το ποσοστό των “κακών” δανείων ήταν στο 16,28% και στο τέλος του προηγούμενου έτους έφθασε στο 18,24%. 

Ο αριθμός των ιδιωτών που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες αυξήθηκε κατά 2,26% τον Απρίλιο έναντι του Μαρτίου και ανήλθε σε 715.469 άτομα. Πρόκειται για 15.869 περισσότερα άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο, όμως, λιγότερα σε σχέση με τον Απρίλιο 2012. 

Η συνολική αξία των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν κατά 0,9% αυξημένη τον Απρίλιο έναντι του Μαρτίου και διαμορφώθηκε σε 9,914 δισ. λέι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Από αυτό το ποσό τα τέσσερα δισ. λέι αφορούν δάνεια σε ευρώ, τα 3,727 δισ., δάνεια σε λέι και 2,116 δισ. λέι δάνεια σε άλλο νόμισμα. 

Οικονομικοί αναλυτές και παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, καθώς καταγράφεται έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.