Παρατάθηκε μέχρι και αύριο 2 Ιουλίου 2013, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013, ανεξαρτήτως ψηφίου ΑΦΜ.

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών η παράταση δίνεται λόγω της διήμερης απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων.